sbobet news : คณะกรรมการกีฬามวยอนุมัติ 25.6 ล้าน เยียวยานักมวยช่วงโควิด

ข่าวกีฬา sbobet : นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกีฬามวย ทางเข้า sbobet ครั้งที่ 2/2563 ซึ่งจากการที่คณะรัฐมนตรีมีมติใช้มาตรการปิดสถานที่ไม่ให้มาชุมนุมเป็นกิจวัตร เช่น สนามมวย สนามกีฬา โรงมหรสพ ไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จะคลี่คลาย ซึ่งผลต่อการจัดแข่งขันกีฬามวย sbobet การอบรม และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกีฬามวย ไม่สามารถที่จะดำเนินการได้ ทำให้เกิดผลกระทบต่ออาชีพนักมวย ผู้ฝึกสอน ในวงกว้างจากการไม่มีรายได้

sbobet

ล่าสุด สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย ได้รายงานเสนอแผนเยียวยาบรรเทาความเดือดร้อนของบุคลากรในวงการหมัดมวย สำหรับจำนวนนักมวยที่ได้รับผลกระทบจากการออกคำสั่งครั้งนี้ และได้ขึ้นทะเบียนต่อสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย สโบเบ็ต จำนวน 2,000 คน และผู้ฝึกสอน จำนวน 500 คน ซึ่งในวันนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติหลักการปรับแผนงบประมาณประจำปี 2563 ของสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย จำนวน 25,642,000 บาท เพื่อให้ความช่วยเหลือเยียวยาให้กับนักมวยและผู้ฝึกสอนที่ได้รับผลกระทบในเบื้องต้น ระหว่างขอรับงบประมาณช่วยเหลือจากกองทุนพัฒนากีฬา sbo แห่งชาติเพิ่มเติม โดยมอบหมายฝ่ายเลขาฯ นำรายชื่อนักมวยและผู้ฝึกสอนที่ขึ้นทะเบียนไปตรวจสอบกับกระทรวงการคลังให้ถูกต้อง เพื่อเป็นข้อมูลคัดกรองเบื้องต้นและไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกัน

โดยคน 2 กลุ่มนี้ การกีฬาแห่งประเทศไทย หรือ กกท. จะเร่งให้การช่วยเหลือ โดยการเร่งประสานข้อมูลกับกระทรวงการคลังตรวจสอบรายชื่อที่ได้รับการช่วยเหลือ เงินจำนวน 5,000 บาท จากโครงการรัฐบาล เพราะฉะนั้นทุกคนที่อยู่ในระบบและได้ลงทะเบียน sbobet เป็นนักกีฬามวยและผู้ฝึกสอนอยู่ในระบบสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย ของ กกท. แล้ว ก็จะได้รับการดูและอย่างเท่าเทียมกัน